Dikkat! Çocuğunuz Üstün Yetenekli Olabilir

0

Çocuğunuzun farklı beceri ve yaratıcılık sahibi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kafanızda soru işaretleri mi var? Çocuğunuzun üstün yetenekli olması sizi korkutuyor mu?

Üstün Yetenekli Kimdir, Nedir?

Üstün yetenekli çocuk sınıfı içinde yer alan çocuklar meraklıdır. Zihinsel güçlerini bir konu üzerinde yoğunlaştırma becerisine sahiptirler. Alışılmışın dışında fikirler üretirler. Hızlı düşünerek soyut kavramları birbirleriyle ve somut kavramlarla ilişkili duruma getirirler. Erken dönemde yeni beceri ve yetenek geliştirirler. Üstün çocukların dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal ve özbakım becerileri alanlarındaki gelişimleri genellikle hızlı olur. Anımsama yetenekleri güçlüdür. Farkında olma eğilimleri yüksektir. Sosyal olgunluğa sahiptirler. Mizah duyguları gelişmiştir. İlgi duydukları konular çok çeşitlidir. Soruların yanıtlarını kendileri bulmak isterler. Ayrıntıların üzerinde dikkatle dururlar. Yetenekleri dil, algılama, atletizm, müzik, görsel sanatlar, liderlik v.b. değişik alanları kapsayabilir.

Üstün Yetenekli Çocuklar Doğru Yönlendirilmeli

Üstün yetenekliler, yaşıtlarıyla kıyaslandıklarında, duygusal veya sosyal açıdan yara almaya eğilimli çocuklar değildir. Doğru yönlendirilmedikleri taktirde uyumsuzluk, depresyon, okul başarısızlığı gibi güçlüklerle karşılaşma olasılıkları yüksektir. Bu çocukların öğrenme düzey ve hızlarına uygun eğitim görmeleri önemlidir. Diğer yandan kendilerine benzer ilgi alanlarına sahip, mizah duygusu gelişmiş akranlarla bir arada olmaya da özen gösterirler.

Üstün yetenekli çocukların anne-babalarının onların heyecan, sağlık ve hünerlerini besleyen eğitim ortamlarında bulunmalarını sağlamak üzere bilgi toplamaları önemlidir. Ailelerin çocuğu öğrenmeye karşı istek ve ilgisini geliştirmek için yönlendirmesi gerekir. Bilgi edinmeye yönelik tutkunuzdan, eğitimli olmanın insana kattığı değerlerden söz edilerek, olumlu ve iyimser bir bakış açısı sergilemeye özen göstermek yerinde bir davranış olur.

Çocukların eğitimine önem veren, onların araştırmacı yönlerini destekleyen aile ortamlarında yetişen çocukların yetenekleri gelişir. Mutlu, özgüvenli bireyler olarak yaşamlarını sürdürürler. Çocuklarının yeteneklerinin ortaya konulmasında ve uygun ortamlarda eğitim görmeleri konusunda aileler, pedagog / psikolojik danışman, psikolog gibi çocuk gelişimi alanında uzman kişilerden yardım alabilirler.

Ailelere Çocuklarıyla İlgili Yönlendirmede Bazı İpuçları

* Ailece yapılan etkinliklere önem verin.
* Çocuğunuz küçükken oyun yoluyla aile hayatına ilişkin düzen ve etkinliklere katılması için onu teşvik edin. 
* Yemek masası sohbetleri, ebeveynlerin hobi ve ilgilendikleri konular, ilginç yerlere düzenlenen geziler, müzik, spor, yaş düzeyine uygun planlama, sorun çözme, düşünmeye dayalı oyunlar bu ilişkinin kurulmasında size yardımcı olabilir.

Eğitimcilerle Olumlu İletişim Kurun

Çocuğunuzun yetenek ve becerileri konusunda gerçekçi davranın. Beceri ve akademik başarılarına ilişkin güvenilir değerlendirmeler yapın. İlköğretim döneminde çocuğunuzun öğretmenleriyle olumlu ilişki geliştirin. Daha büyük çocuklar özellikle altıncı sınıftan itibaren velilerin okul ortamından uzak kalmalarını tercih edebilir. Ancak öğrenci ve öğretmene, ihtiyaç duyduklarında yardım etmeye hazır ve istekli olduğunuzu anlatın.

Eğitimcilerle İş Birliği Yapın

Çocuğunuza yardımcı olmak için ilkeli ve mantıklı bir işbirlikçi olmayı öğrenin. Çocuğunuzun özel gereksinimlerinden ya da okula ilişkin duygularından öğretmenler haberdar olmayabilir. Okul ve sınıf ortamında uyum sağlamak için, yardımcı olacak fikirleri beyin fırtınası yöntemiyle üretebilirsiniz. Öğretmenle birlikte çözüm yolları bulmak için görüşün. Seçenekleri birlikte gözden geçirin ve uygulayın. Birkaç hafta sonra değerlendirme yapın, fikirleri geliştirebilir ya da yeni bir plana geçebilirsiniz.

Yeni Deneyimlere Çocuğunuzu Hazırlayın

Çocuğunuz yeni bir etkinlik ya da programa katılmak konusunda (Türkçe dersi için bir üst sınıfa gitmek v.b.) isteksiz davranıyorsa, bu konuda onu desteklemek için gönüllü olduğunuzu, ona birkaç hafta denedikten sonra kararını vermesi gerektiğini anlatın. Ancak çocuğunuza istekli olduğu noktaya kadar destek verin. Plana son şeklini vermek için çocuğunuzun tepki ve uyumunu gözlemleyin.

Özel okul ve program seçeneklerini gözden geçirin. Bu tür eğitim kurumlarının ücretleri ailelere yüksek gelebilir. Bazı alile yakınları masrafı üstlenmek konusunda gönüllü olabilir. Bu eğitimlere özel pek çok özel kurum da burs vermektedir.

Nasıl Bir Eğitim?

• Okul öncesi dönem hızlandırılabilir ve zenginleşebilir,
• Anaokuluna erken başlanabilir,
• Anaokulunda yaşıtlarından büyüklerle yarım gün ya da tam gün eğitim görebilir,
• Anaokulu olağan programının dışında gezi ve etkinliklere katılabilir,
• Farklılaştırılmış eğitim, örneğin kendi gücüyle rekabet etmeye yönelik ödevler verilebilir,
• Öğrencinin kavradığı konuların hızlı şekilde geçilebilir ve üst aşamalara ilişkin bilgiler iletilebilir,
• Öğrencinin bir üst sınıfa devam etmesi sağlanabilir,
• Gün içinde üst sınıfların programına dâhil edilebilir,
• Öğrencilerin üstün çocuklardan oluşan grupta birlikte eğitim görebilir,
• Üstün yeteneklilere yönelik özel okullarda eğitimin sürdürülmesi sağlanabilir,
• Kulüplere, yarışmalara girebilir,
• Yaz programlarına devam edebilir,
• Okul sonrası etkinliklere katılabilir (Piyano, jimnastik v.b.),
• İlköğretim (6-8. sınıflar) ve lise dönemleri hızlandırma ve zenginleştirme önerileri dikkate alınabilir,
• Sınıf düzeyinden ileri kurslar alınabilir,
• Fen ve matematik ağırlıklı eğitim veren okullara devam edilebilir,
• Uluslararası bakalorya kurs ve sınavlarına katılabilir,
• İnternet üzerinden uzun mesafe eğitim programlarını izlenebilir,
• Üniversiteye erken başlanabilir.

Pedagog Dr. Melda Alantar

Leave A Reply

Your email address will not be published.